حضور میرحسین موسوی در خانه برادرش ــ مانورها برای رفع حصر

میرحسین موسوی نیز دو هفته پیش با حضور مأموران امنیتی به خانه برادرش رفته بود. رسانه‌های داخلی رفت و آمد محدود محصوران را گشایش‌های اندک در مسئله حصر می‌دانند.