تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و واکنش تند مخالفان

نمایندگان مخالف می‌گویند لاریجانی به همان ترتیبی که برجام را در ۲۰ دقیقه در مجلس به تصویب رساند، اینبار نیز نمایندگان را برای تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مجاب کرد.