کارگران شهرداری شادگان در استان خوزستان برای دومین روز پیاپی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آنها یکشنبه ۱۵ مهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان در ورودی ساختمان شهرداری را مسدود کردند و مانع رفت و آمد مراجعین و کارمندان به داخل ساختمان شدند. خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، تعداد کارگران معترض را حدود ۵۰ تن گزارش کرده که هشت ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند. یکی از کارگران گفته: «عدم پرداخت دستمزدها زندگی را برای کارگران و خانواده‌هایشان سخت کرده، اما آنها دلیل کمبود فرصت شغلی در شادگان چاره ای جز ادامه کار در شهرداری ندارند». کارگران شهرداری شادگان که از روز گذشته بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان تجمع کرده‌اند، پیش از این نیز ۲۳ اردیبهشت در اعتراض به پرداخت‌نشدن ۹ ماه حقوق خود در برابر شهرداری دست به اعتراض زدند. کارگران شهرداری آبادان و اهواز در استان خوزستان هم طی ماه‌های گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان مقابل ساختمان شهرداری این شهرها تجمع کرده بودند. بسیاری از کارگران شهرداری‌ها با قراردادهای موقت و تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به کار گرفته شده‌اند.