دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران به سکوت اساتید و مدرسان این دانشگاه در برابر بازداشت نجمه واحدی اعتراض کردند. به گزارش شورای صنفی دانشگاه‌های ایران، صبح یکشنبه ۱۵ مهر دانشجویان معترض اعلامیه‌های اعتراضی را به در اتاق مدیران گروه و مدرسان این دانشگاه چسباندند. آنها در یکی از اعلامیه‌ها تصویر نجمه واحدی دبیر انجمن علمی مطالعات زنان این دانشگاه را که از ۱۰ شهریور امسال به همراه شمار دیگری از فعالان حقوق زنان بازداشت شده، چاپ کردند و خواستار آزادی او و دیگر دانشجویان بازداشت شده شدند. در اعلامیه دوم اما دانشجویان به کنایه دیگران را به یادآوری «مرگ تاریک اهالی دانشگاه، اساتید و صاحب‌نظران» که «در برابر وقایع پیرامونشان، فریاد دادخواهی مردمان و شورش نان فرودستان سکوتی مرگبار پیشه کردند» فراخواندند.