محمد قمی، رئیس اتحادیه املاک مرکز استان البرز می‌گوید افراد زیادی از استان‌های جنوبی کشور به دلیل مسائل زیست‌ محیطی از جمله آلودگی هوا به کرج آمده‌اند. به‌گفته او این نوع از مهاجرت‌ها به حدی افزایش داشته که در ماه شهریور ۱۵ درصد از کسانی که در کرج خانه اجاره کرده‌اند، مهاجرینی از تهران و استان‌های جنوبی کشور بوده‌اند. بیشتر این افراد در مناطقی چون شاهین‌ویلا و باغستان خانه اجاره کرده‌اند. مهاجرت مردم از تهران به دلیل افزایش هزینه اجاره مسکن در پایتخت است. این در حالی است که به‌گفته محمد قمی در چند ماه اخیر با وجود رکودی که در مسکن وجود داشته؛ قیمت مسکن در کرج ۴۰ درصد و هزینه اجاره و رهن نیز حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است.