#اعتراضات: گروهی از بازاریان مغازه‌هایشان را در اعتراض به گرانی بستند

رئیس اتاق اصناف ایران به صورت تلویحی تعطیلی بازار در چند شهر را تائید کرده است. تصاویر و ویدئوهایی از مغازه‌های بسته در چند شهر منتشر شده است.