مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد که حدود ۵۰ درصد مراکز آموزش عالی دولتی زیر خط استاندارد قرار دارند. به گفته این مقام وزارت علوم قرار است که مراکز آموزش عالی ساماندهی شوند. ساماندهی هم از سه طریق انجام می‌شود: «ساماندهی مؤسسات غیر دولتی در قالب ادغام، تجمیع و تغییر مأموریت، ساماندهی رشته‌ها در سه گروه کم‌متقاضی، پرمتقاضی و همتراز با تأکید بر اولویت دانشگاه‌های دولتی و ساماندهی محتوایی در زمینه‌های مختلف و از جمله بازنگری در دادن مجوز دوره‌های تحصیلات تکمیلی و افزودن شاخص‌های جدید در این زمینه.