دیده‌بان حقوق بشر سوریه گفته است که در ادامه تحویل سلاح‌های سنگین شورشیان سوریه در استان ادلب، سه‌شنبه ۹ اکتبر / ۱۷ مهر تقریباً همه این سلاح‌ها جمع‌آوری شد. رامی عبدالرحمان، مسئول دیده‌بان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت: «منطقه حائل اکنون تقریباً از هرگونه سلاح سنگینی خالی شده است.» ترکیه و روسیه در سپتامبر / شهریور سال جاری بر سر ایجاد منطقه غیرنظامی حائل در ادلب سوریه توافق کردند. قرار شد در چارچوب این توافق شورشیان سلاح‌های سنگین خود را تا چهارشنبه ۱۰ اکتبر جاری (۱۸ مهر) تحویل دهند. روز گذشته (دوشنبه) شورشیان مورد حمایت ترکیه کلیه سلاح‌های سنگین خود را تحویل دادند و امروز (چهارشنبه) نیز جبهه تحریر شام، از نیروهای تندرو و اصلی شورشیان سلاح‌های خود را تحویل دادند. خبرگزاری فرانسه نوشته که این گروه که ابتدا واکنشی به مهلت تعیین‌شده نشان نداد، از شنبه تحویل سلاح‌های خود را آغاز کرد و در طول شب گذشته به این اقدام ادامه داد.