درخواست مطهری از قوه قضائیه:شناسایی عاملان پیامک‌های تهدیدآمیز

مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، پس از تصویب آن در مجلس به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز ادامه می‌دهند. نمایندگان به وحشت افتاده‌اند.