روزنامه قانون گزارش داده که رسانه‌های وابسته به محمود احمدی‌نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی که با تصویب لوایج چهارگانه مبارزه با پولشویی مخالف‌اند مدعی شده‌اند که وجوهات شرعیه هم مشمول قوانین FATF است و شیخ عیسی قاسم به دلیل واریز خمس و زکات به حسابش با اتهام پولشویی زندانی شده است. آن‌ها با انتشار این ادعا خطاب به حوزویان و دفاتر مراجع نیز گفته‌اند که باید حواس‌شان به این موضوع باشد و با این تمهیدات سعی دارند تا آن‌ها را علیه دولت و مجلس تحریک کنند.