سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که ایران جزو یکی از هفت قدرت پهپادی جهان است. باقری که در همایشی در تهران سخن می‌گفت بر ضرورت توسعه قدرت هوایی نظامی ایران تأکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: «دکترین قدرت هوایی ما در صورتی کارآمد است که بومی باشد و با تأثیرناپذیری از تحریم‌های نظامی، دارای تداوم، پایداری و تجهیزات آن در دسترس باشد. در این زمینه توجه به شیوه‌های خلاقانه بسیار با اهمیت است و فقط نباید دنبال تقلید و یا مهندسی معکوس باشیم و خروج از راه‌های سنتی و خودداری از مسابقات تسلیحاتی از موضوعاتی است که می‌بایست در این راستا مورد توجه قرار گیرد.»