نزدیک به یک سال است که حقوق نگرفته‌اند؛ از مشکلات کارکنان بیمارستان امام‌خمینی کرج

حسین ابطحی – گزارش میدانی از وضعیت کارکنان بیمارستان امام‌خمینی کرج، بیمارستان مجهزی که سرنوشت آن تابع سوداگری سهامداران آن گشته است.