محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی درباره سخنان احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری واکنش نشان داد. احمد منتظری گفته بود که در حج سال ۱۳۶۵ شش نفر از اعضای سپاه پاسداران که زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی کار می‌کردند بدون اطلاع ده‌ها نفر از حجاج ایرانی، در ساک‌هایشان مواد منفجره جاسازی کرده بودند. او علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی در ایران را یکی از اشخاص آگاه در این مورد معرفی کرد. محسن هاشمی گفته که نامه‌ای به احمد منتظری نوشته و در آن درباره «نادرست بودن این موضوع» توضیحاتی داده است. محسن هاشمی در نامه خود گفته پدرش «هیچ زمانی» تیم نداشته و در سال ۶۵ جانشین کل قوا بوده و نیروهای مسلح زیرنظر او کار می‌کردند. با این حال محسن هاشمی افزوده است: «همان زمان هم گزارش این موضوع اعلام و معلوم شد یک گروه خودسر این اقدام را انجام داده و محل آن هم مشخص بود که کجا این اتفاق افتاده است.» به‌گفته او این رویداد در یکی از شهرهای اصفهان اتفاق افتاده بود و حجاجی هم که رفته بودند از همان جا رفته بودند. محسن هاشمی اما تأکید کرد که «نمی‌خواهم این موضوع را باز کنم». او همچنین گفت با علی شمخانی هم صحبت کرده و شمخانی گفته که در سال ۶۵، آن‌قدر درگیر جنگ بوده که به این کارها نمی‌توانسته بپردازد و جزو وظایف او نبوده است. احمد منتظری گفته بود که رسوایی انتقال مواد منفجره به عربستان سعودی چنان بزرگ بود که مقام‌های زیادی باید در جریان ابعاد مختلف آن باشند.