به‌دلیل افزایش تعرض‌ها به آفریقایی‌های سیاه پوست ساکن تونس، پارلمان این کشور قانونی تصویب کرد که براساس آن تبعیض نژادی در همه اشکال آن جرم شناخته می‌شود. این قانون با ۱۲۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب شد. هدف از این قانون ایجاد برابری میان همه افراد و تضمین حقوق قربانیان نژادپرستی است. در این قانون آمده است: «هرگونه تبعیض، استثنا، ایجاد مانع یا امتیازدهی برپایه نژاد، رنگ، نسب و دیگر موارد مشابه، نژادپرستی به‌شمار می‌رود.» از این پس، قربانیان نژادپرستی حق درمان روانی و اجتماعی و همچنین حمایت قانونی خواهند داشت و پیامد اقدامات نژادپرستانه تا ۳ سال زندان و جریمه مالی خواهند بود. پیش از تونس، آفریقای جنوبی تنها کشور قاره آفریقا بود که قانونی علیه نژادپرستی داشت.