شورای نگهبان: لایحه الحاق به CFT وصول شد

شورای نگهبان می‌گوید ایرادات قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف‌ شده اما تصمیم درباره مصوبه جنجالی الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به جلسه بعد موکول شد.