شبکه تلویزیونی NOVA بلغارستان گزارش داد که مادر سِوِرین کارسیمیروف، فردی که در آلمان در ارتباط با پرونده قتل ویکتوریا مارینوا روزنامه‌نگار ۳۰ ساله بلغاری دستگیر شده، گفته که پسرش به گناه خود اعتراف کرده است. کارسیمیروف ۲۱ ساله سه‌شنبه ۹ اکتبر / ۱۷ مهر در ایالت نیدرزاکسن آلمان بازداشت شد. مقامات بلغاری می‌گویند همه شواهد نشان می‌دهند که این فرد گناهکار است. نادژدا کارسیمیروا، مادر او گفته است فرزندش اعتراف کرده که در حالی‌که مست بوده و مواد مخدر مصرف کرده بوده دست به چنین جنایتی زده است. کارسیمیروا افزود: «او پذیرفت و در مقابل من گریه کرد. او چنین کسی نیست و من نمی‌توانم موضوع را درک کنم.» سِوِرین کارسیمیروف متهم به قتل ویکتوریا مارینوا و تجاوز به اوست. جنازه مارینوا شنبه ۶ اکتبر / ۱۴ مهر در پارکی در شهر روسه واقع در شمال بلغارستان و در نزدیکی مرز رومانی، کشف شد. پیش از قتل این روزنامه‌نگارِ ۳۰ ساله، به او تجاوز شده بود. مارینوا در یک شبکه تلویزیونی در روسه کار می‌کرد. او در زمینه فساد مالی از صندوق مالی اتحادیه اروپا در بلغارستان تحقیق می‌کرد. قتل این روزنامه‌نگار زن بلغارستان را شوکه کرد.