بانک مرکزی ایران با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مرداد سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته ۷,۶ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، ۲۰,۵ درصد افزایش یافته است. حجم پول در این دوره ۲۳۱۵,۹ هزار میلیارد ریال با ۳۹,۷ درصد افزایش نسبت به مرداد سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۷,۹ درصد رشد، ۱۴۱۵۱,۰ هزار میلیارد ریال است. بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مرداد امسال ۸۰۳۲,۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲,۷ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۸۷۱,۹ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مرداد سال ۹۶ به میزان ۲۲,۹ درصد رشد یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۴۹۶,۷ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸,۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفند سال گذشته نیز ۵,۳ درصد رشد نشان می‌دهد.