Share

پس از گذشت یک سال از وقوع زلزله در استان کرمانشاه، شمار زیادی از زلزله‌زدگان همچنان در کانکس و چادر زندگی می‌کنند. کودکان زلزله‌زده به عنوان آسیب‌پذیرترین گروه از حداقل امکانات رفاهی برخوردارند. آنها از هر فرصت و وسیله‌ای برای بازی‌های کودکانه‌شان استفاده می‌کنند. تعداد بسیاری از آنها در مدارس کانکسی تحصیل می‌کنند.

Share