مکرون: معلوم نیست در ایران چه کسی طراح توطئه بمب‌گذاری در پاریس بوده

یک مقام ارشد فرانسوی به «رویترز» گفته که شاید توطئه بمب‌گذاری در نشست مجاهدین در پاریس از سوی تندروهای ایران و برای تخریب چهره دولت حسن روحانی طراحی شده باشد.