فارس: خامنه‌ای درباره کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم گفته «نظر خاصی ندارم»

خبرگزاری فارس ادعا کرده نامه قرائت‌شده از حجازی در جلسه بررسی CFT «برخلاف پیام واقعی آن، این گمانه را در ذهن برخی به وجود آورد» که رهبری با تصویب این لایحه موافق‌ است.