محمد علی افشانی، شهردار تهران می‌گوید برای مدیریت بهتر بحران باید شهروندان را سازماندهی کرد. بر این اساس، شهردار تهران در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران پیشنهاد داده تا «افراد متنفذ و امین در محلات» شناسایی و برایشان کارت صادر شود. به گفته افشانی، «زمان بحران این افراد امین مسئولیت توزیع امکانات به مردم محله را بر عهده می‌گیرند». او در توضیح طرح ابتکاری‌اش گفته «مصداق این موضوع زلزله سرپل ذهاب است که نمی دانستیم افرادی که امکانات می خواهند چه کسانی هستند. به عبارت دیگر پس از زلزله امکانات زیادی وارد شهر شده بود اما مردم همچنان از کمبود امکانات گلایه داشتند». افشانی مشخص نکرد که سازوکار انتخاب افراد «متنفذ محله» چیست. شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش هم از توقع زیاد از مسئولان مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت: «واقعیت این است که به محض بروز بحران همه افراد طلبکار هستند. در صورتی که باید در آن لحظات سخت به مدیریت بحران روحیه داد و روحیه آنها را تقویت کرد.. اینکه در لحظه درگیری با بحران همه طلبکار باشند و مدیر بحران بدهکار رویکرد درستی نیست». او از رسانه‌ها هم خواست در زمان بحران چنین رویکردی را در پیش بگیرند. افشانی زلزله و سیل را اصلی‌‌ترین خطراتی خواند که تهران را تهدید می‌کند.