دفاعیه روحانی در دانشگاه تهران و اعتراض دانشجویان

روحانی در دانشگاه تهران به دفاع از کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم پرداخت و از حجم بالای انتقادها گلایه کرد. همزمان با سخنرانی او شماری از دانشجویان دست به اعتراض زدند.