#اعتراضات: رانندگان کامیون به صورت موقت به اعتصاب پایان دادند

شورایعالی هماهنگی ترابری ایران محاسبه نرخ کرایه حمل بار بر اساس مسافت و وزن را تصویب کرد. رانندگان کامیون اعلام کردند در صورت برآورده نشدن خواست‎هایشان اعتصاب را از سر خواهند گرفت.