شماری از کارکنان بیمارستان خمینی کرج صبح یکشنبه ۲۲ مهر بار دیگر در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود تجمع کردند. آنها پیش از این نیز به مدت یک هفته در محل کار و مقابل ساختمان بیمارستان تجمع کرده بودند. خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، شمار معترضان را حدود ۲۵۰ تن گزارش کرده است. معترضان می‌گویند که مالکان این بیمارستان، (سازمان همیاری شهرداری‌های البرز، استانداری البرز و بنیاد شهید) با عدم پرداخت مطالبات کارکنان و پزشکان می‌خواهند بیمارستان را ورشکسته نشان دهند و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. قاسم طاهری نایب رئیس شورای اسلامی کارکنان بیمارستان خمینی گفته که وعده مسئولان مبنی بر پرداخت سه ماه دستمزد معوق به معترضان عملی نشده و تنها دو ماه حقوق پایه آنان پرداخت شده است. کارکنان بیمارستان خمینی پیشتر گفته بودند که ۱۱ ماه دستمزد و مزایای مزدی‌شان پرداخت نشده است.