جماران گزارش داده که در روزهای اخیر سرعت اینترنت خانگی در ایران به طور محسوس کاهش یافته. جماران می‌گوید پیگیری مخاطبان از نهادهای مسئول به جایی نرسیده است. دولت Gateway را در اختیار خود گرفته و این مخابرات است که ضمن خرید اینترنت از خارج از کشور، خدمات اینترنتی را به مشترکان ایرانی ارائه می‌دهد. کم‌فروشی مخابرات یا احتیاط در عرضه خدمات گاهی سبب کاهش سرعت و کیفیت این سرویس می‌شود.