معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد: شهرداری‌ها مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ بوده و نظر به اینکه در تبصره‌های ذیل ماده واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و بازخریدان نیستند. در همین حال، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به نشست اعضای این شورا و اعضای فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که احتمال دارد تعدادی از نمایندگان طرحی دو فوریتی را برای استثنا شدن شهردار تهران از این قانون ارائه کنند. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران درباره این جلسه گفته است: «وزیر کشور بنا دارد که استفساریه به مجلس بدهد و نمایندگان مجلس عنوان کردند که بهتر است استفساریه شامل حال همه شهرداران کلان‌شهرها و نه فقط شهردار تهران باشد، تا شاهد تبعیض نباشیم».