‌به گزارش خبرگزاری رویترز کره جنوبی در سپتامبر سال جاری برای اولین بار در شش سال گذشته هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. کره ‌جنوبی اصلی‌ترین خریداران نفتی در آسیا هستند که در جولای سال جاری به دلیل عدم قطعیت در دریافت معافیت از دولت آمریکا، خرید خود را از ایران متوقف کردند. رویترز نوشته است: «دولت کره جنوبی با دولت آمریکا برای دریافت معافیت از تحریم‌های نفتی ایران در حال مذاکره است. در دور قبلی تحریم‌ها که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ به طول انجامید، کره جنوبی اجازه داشت از ایران نفت بخرد.»