نیروهای امنیتی مانع برگزار شدن جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران شدند. قرار بود این جلسه روز دوشنبه ۲۳ مهر در منزل یکی از اعضا تشکیل و انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی برگزار شود. خبرگزاری هرانا گزارش کرده است که شورای مرکزی جبهه ملی ایران بنا داشته پس از سه سال ممانعت‌های مکرر نیروهای امنیتی، این جلسه را برگزار کند اما همچنان امکان آت فراهم نشده است. یک منبع مطلع به هرانا گفته است: «ماموران امنیتی با اخطار و تهدید به بازداشت برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری کردند. قرار بود در این جلسه انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی پس از درگذشت آقای ادیب برومند انجام شود.» جبهه ملی ایران یک سازمان سیاسی ملی‌گرا در ایران است که در سال ۱۳۲۸ تاسیس شده و فعالیت آن همواره با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده است.