بازنشستگان بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند

تجمع بازنشستگان در چند شهر برگزار شد. کاهش مستمری‌ها، نابسامانی بیمه‌های درمانی و عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق همچنان مورد اعتراض بازنشستگان است که به آن‌ها رسیدگی نمی‌شود.