سرپرست وزارت کار ایران: بسته حمایتی هنوز نهایی نشده است

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: هفته آینده جزئیات بسته حمایتی اعلام خواهد شد. یک تشکل کارگری زرد هم شورای عالی کار را به شکایت حقوقی تهدید کرد.