ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برنامه های رادیو زمانه در دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۰

<p>&nbsp;</p> <p><a rel="nofollow" href="http://www.zamaaneh.us/20120326_Zamaneh.mp3">دریافت نسخه کامل برنامه ها</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 
<br /> به وقت آمستردام ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰<br /> &nbsp;<br /> ۲۰:۳۰&nbsp;&nbsp; آغاز برنامه<br /> &nbsp;<br /> ۲۰:۳۵ از سیحون تا سیحان؛ نگاهی به نوروز فارسی زبانان در شهر دوشنبه</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و بازسازی تخت جمشید و بزم جمشیدی &ndash; شهزاده سمرقندی (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120326_Nawrooz_Jamshidi__Shazadeh.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p><br /> ۲۰:۴۵ مجله ادبی خاک؛ لئون فوشتوانگر، از چهره های ادبیات تبعید در آلمان</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ndash; حسین نوش&zwnj;آذر (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120326_Lion_feuchtwanger_nushazar.mp3">فایل صوتی</a>)<br /> &nbsp;<br /> ۲۱:۰۰ خبرهای ایران و جهان (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120326_NEWS.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p><br /> &nbsp;۲۱:۰۵ گزارش سیاسی روز &ndash; ایرج ادیب&zwnj;زاده (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120326_PMI_LIST_SIAH_LAHIJI_Adibzadeh.mp3">فال صوتی</a>)</p> <p><br /> &nbsp;۲۱:۱۵ آموزش و پرورش افغانستان &ndash; لینا آریا (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120326_Lina_Report_Investment.mp3">فایل صوتی</a>)<br /> &nbsp;<br /> ۲۱:۲۵ اساطیر ایران و جهان؛ اساطیر ژاپن &ndash; شهرنوش پارسی&zwnj;پور (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120326_Assater_51_Parsipour.mp3">فایل صوتی</a>)</p> <p><br /> ۲۱:۳۵ میان پرده موسیقی؛ معرفی گروه &quot; موزیک برای طبیعت&quot; &ndash; سارا روشن (<a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120304_miyanParde_DogaIcinCal_Sara.mp3 ">فایل صوتی</a>)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;<br /> ۲۱:۵۹ پایان برنامه<br /> &nbsp;<br /> <strong>&nbsp;سه شنبه&nbsp; ۸ فروردین۱۳۹۰</strong><br /> &nbsp;<br /> (به وقت آمستردام ۲۲:۳۰)<br /> (به وقت آمستردام ۰۴:۳۰)<br /> &nbsp;</p>

به وقت تهران ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۰۰ 

به وقت آمستردام ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰
 
۲۰:۳۰   آغاز برنامه
 
۲۰:۳۵ از سیحون تا سیحان؛ نگاهی به نوروز فارسی زبانان در شهر دوشنبه

         و بازسازی تخت جمشید و بزم جمشیدی – شهزاده سمرقندی (فایل صوتی)

۲۰:۴۵ مجله ادبی خاک؛ لئون فوشتوانگر، از چهره های ادبیات تبعید در آلمان

         – حسین نوش‌آذر (فایل صوتی)
 
۲۱:۰۰ خبرهای ایران و جهان (فایل صوتی)

 ۲۱:۰۵ گزارش سیاسی روز – ایرج ادیب‌زاده (فال صوتی)

 ۲۱:۱۵ آموزش و پرورش افغانستان – لینا آریا (فایل صوتی)
 
۲۱:۲۵ اساطیر ایران و جهان؛ اساطیر ژاپن – شهرنوش پارسی‌پور (فایل صوتی)

۲۱:۳۵ میان پرده موسیقی؛ معرفی گروه " موزیک برای طبیعت" – سارا روشن (فایل صوتی)       
 
۲۱:۵۹ پایان برنامه
 
 سه شنبه  ۸ فروردین۱۳۹۰
 
(به وقت آمستردام ۲۲:۳۰)
(به وقت آمستردام ۰۴:۳۰)
 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.