به گزارش خبرگزاری رویترز استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اواخر نوامبر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. دی میستورا یکی از با تجربه‌ترین دیپلمات‌های سازمان ملل است که در بسیاری از کشورهای بحران‌زده مانند افغانستان، عراق، لبنان، سودان و سومالی فعالیت کرده. او پیش از این وزیر خارجه ایتالیا بود. ماموریت اصلی دی میستورا به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل تدوین یک قانون اساسی جدید و مورد توافق طرف‌های درگیر در سوریه بود. دی‌میستورا گفته است دبیر کل سازمان ملل از او خواسته تا پایان مأموریتش این موضوع را بررسی کند که آیا تشکیل کمیته‌ای که از مشروعیت برخوردار باشد برای تدوین قانون اساسی سوریه میسر است یا خیر. بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل خاطرنشان کرده که دولت اسد مصصم است که چنین کمیتهای تشکیل شود.