نگرانی تهران از تأخیر در اجرای طرح اروپا برای دور زدن تحریم‌ها

دور دوم تحریم‌ها نزدیک است و با این حال از «ساز و کار ویژه» اتحادیه اروپا هنوز خبری نیست. یک مقام وزارت خارجه آلمان به تهران رفت.