محمد علی افشانی شهردار تهران پنجشنبه ۲۶ آبان در جمع خبرنگاران در تهران گفت به نطر او قانون منع‌به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداری‌ها می‌شود و نه شهرداران. با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، محمد علی افشانی می‌بایست از شهرداری تهران استعفا دهد، مگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی با ابقای او موافقت کند. مهدی هاشمی، رئیس شورای شهر تهران دو روز قبل گفته بود شورای شهر تهران مشورت‌هایی برای انتخاب شهردار بعدی کرده و برخی از اعضا نیز او را برای این سمت در نظر دارند.