ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه در قم در دیدار با وزیر آموزش و پرورش خواهان محدودیت دسترسی دانش‌آموزان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شد. او به تأثیر معلم فیزیک در گرایش‌اش به طلبگی هم اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مکارم شیرازی در این دیدار گفته است: «وجود فضاهای مجازی بی‌بندوبار، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های سیاسی و فرهنگی از جمله آسیب‌های جدیدی بوده که در جامعه فعلی پیدا شده و لازم است تا آموزش ‌و پرورش آموزش‌های لازم را در این زمینه به دانش‌آموزان ارائه دهد.» مکارم شیرازی در ادامه گفته است: «در دنیای کنونی سرعت انتقال مطالب بسیار زیاده بوده و در آن اطلاعات مطلوب و غیر مطلوب هر دو با یک سرعت و گستره به دانش‌آموزان منتقل می‌شود.» این مرجع تقلید به اهمیت معلمان در ایجاد گرایش در دانش‌آموزانشان به طلبگی در حوزه‌ها نیز اشاره کرده: «بنده از خانواده روحانی نبوده‌ام اما تأثیر رفتار مثبت معلم فیزیک در دوران مدرسه سبب سوق دادن بنده به حوزه‌های علمیه شد.»