ژنرال عبدالرازق اچکزی فرمانده پلیس قندهار در حمله مسلحانه طالبان کشته شد. این حمله امروز پنج‌شنبه ۱۸ اکتبر / ۲۶ مهر به یک نشست امنیتی مشترک بین مسئولان نظامی افغانستان و آمریکا انجام شد. در این نشست ژنرال اسکات میلر، فرمانده جدید نیروهای آمریکاای در افغانستان و مسئولان محلی و نظامی قندهار شرکت داشتند. حمله زمانی صورت گرفت که این مقام‌ها از جلسه بیرون می‌آمدند. والی قندهار، زلمی ویسا، رئیس سازمان اطلاعات ولایت قندهار و دو آمریکایی در این رویداد زخمی شدند. به اسکات میلر آسیبی نرسید. ژنرال عبدالرازق اچکزی چهره‌ای مردمی در میان نیروهای امنیتی افغانستان داشت و به دشمن طالبان شهره بود. مهاجم یکی از محافظان والی قندهار بود.