احمد توکلی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی اعلام کرده که در ایران نه بنگاه‌های بزرگ و نه بنگاه‌های کوچک، بلکه هر کسی به هر شکلی که مایل است قیمت کالا را تعیین می‌کند و این مسئله سبب هرج و مرج در قیمت‌گذاری بر کالاها شده است. توکلی گفته که این هرج و مرج جلوه‌ای از بی‌ثباتی سیاسی در ایران است: «همه از هم می‌پرسند که چه خواهد شد. این پرسش نشان می‌دهد که به امید و ثبات جامعه لطمه وارد شده است.» به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت، «بی‌اعتمادی بی‌سابقه» به بانک مرکزی هم در این «هرج و مرج» بی‌تأثیر نیست. توکلی پیش‌بینی کرده که اوضاع بحرانی‌تر خواهد شد: «هر روزی که می‌گذرد، حسد اجتماعی بیشتر خواهد شد، مردم حس می‌کنند که باخته‌اند، این وضعیت غم را در جامعه بیشتر می‌کند. از سویی دیگر فرار سرمایه نیز رخ خواهد داد.»