فراکسیون زنان: روحانی در انتخاب وزیران اقتصادی زنان را فراموش نکند

دولت هنوز برای معرفی وزیران اقتصادی به تصمیم نرسیده. نام محمد شریعتمداری و فرهاد دژپسند مطرح است.