عباس سعیدی، رییس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان می‌گوید در سال زراعی جاری ۹۰ درصد محصول پسته «از دست رفته است». به گفته عباس سعیدی، پیشبینی می‌شد ۹۰ هزار تن تولید پسته در سال جاری در استان کرمان تولید شود اما این رقم امسال به ۱۰ هزار تن هم نرسیده است. او درباره افزایش تولید پسته نیز گفته از آنجایی که ۸۵ درصد محصول پسته صادر می‌شود و فقط ۱۵ درصد در داخل کشور مصرف می‌شود، افزایش نرخ دلار بر افزایش قیمت پسته تأثیر گذاشته است. علاوه بر این کاهش تولید پسته نیز در افزایش قیمت این محصول مؤثر بوده.