آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد با روسیه خارج می‌شود

روسیه می‌گوید آمریکا رویای بدل‌شدن به تنها ابرقدرت جهان را در سر دارد. ترامپ اما گفته تنها در صورتی به پیمان وفادار می‌ماند که روسیه و چین از توسعه موشک‌هایشان دست بردارند.