رحمت‌الله پورموسی فعال کارگری به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته که ۶۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با حداقل درآمد زندگی می‌کنند. به گفته او ۳,۴ میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و از این میان حدود ۲ میلیون تن «تنها با حداقل‌های قانون کار زندگی می‌کنند». پورموسی همچنین گفته که ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند و دستمزد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان «کفاف زندگی را نمی‌دهد». او از دولت خواسته هر چه سریعتر برای ترمیم مزد و افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان چاره‌ای بیاندیشد. به گفته پورموسی درآمد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی کارگران «بیش از ۴۰۰ هزار تومان ارزش ندارد». او گفته که هزینه‌ها سه برابر بیشتر شده و قدرت خرید کارگران چهار برابر کاهش یافته است.