محمد حسین آقاسی: اتهام پنج فعال محیط زیست از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر کرد

به گفته وکیل سام رجبی،‌ فعال بازداشتی محیط زیست، دادستانی با دخالت ارتش مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان را به افساد فی الارض متهم کرده است.