معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که شهرداران کلانشهرهای ایران مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند. حسین میرمحمد صادقی در نامه خود به رئیس شورای عالی استان‌ها نوشته است: «شهردار تهران مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا می‌باشد.» معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآوری کرده که تفاوت در ساز و کار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود.