خبر تأیید شده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه فرشید هکی، فعال چپ‌گرای حقوق بشر و محیط زیست در نزدیکی خانه‌اش در تهران با ضربات چاقو کشته شده و جسد او سوزانده شده است. خبر از روز یکشنبه ۲۹ مهر، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. دکتر فرشید هکی در رشته‌های اقتصاد و حقوق تحصیل کرده بود. به وکالت اشتغال داشت، تدریس می‌کرد و همچنین مشاور علمی نشریه «بررسی‌های اقتصادی» بود. عبدالرضا داوری، مدیر این نشریه، در نامه‌ای به قوه قضاییه خواهان بررسی سریع موضوع شده است.