عبدالرضا فولادوند، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اعلام کرد که امسال با افزایش ۷۰ هزار نفری دانش‌آموزان در این شهرستان‌ها، ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر معلم کم داشتند که با استفاده از حق‌التدریس نیروهای شاغل و سایر نیروها بخشی از این مشکل حل شد. به‌گفته فولادوند، آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با کمبود فضای آموزشی نیز مواجه بود که به همین دلیل حدود ۵۰ درصد مدارس شهرستان‌های اطراف تهران دو شیفته شدند. این در حالی است که تنها حدود ۲۰ درصد از مدارس کشور دو شیفته هستند. فولادوند در مورد استناندارد بودن ایمنی مدارس شهرستان‌های تهران گفت: در کل کشور حدود ۳۰ درصد از مدارس جزو مدارس تخریبی هستند، مدارسی که کد تخریبی داشتند دیگر از رده خارج شدند و هیچ دانش‌آموزی در آن‌جا نیست، اما بالاخره مدارسی داریم که نیاز به تعمیر و مقاوم‌سازی دارند و انجام این کار هم جزو برنامه‌های ما هست.