#اعتراضات: «بارش کافی باران»؛ شرط دولت برای تامین حق‌آبه کشاورزان اصفهان

وزارت نیرو حق‌آبه کشاورزان را به صنایع فولادی و نظامیان فروخته، بخشودگی تسهیلات بانکی کشاورزان هم در اجرایی نشده است. کشاورزان اصفهان به اعتراض ادامه می‌دهند.