پرونده خاشقجی – موگرینی: بحث بر سر مسئولیت‌پذیری و دادخواهی است

خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقجی برای دادخواهی به پارلمان اروپا مراجعه کرده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان هماهنگی همه کشورهای اتحادیه اروپا در این پرونده شد.