پرونده قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری در بازداشت که ۲۷ مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند، برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع قاسم شعله‌سعدی ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته است دادگاه هنوز وقت رسیدگی به این پرونده را تعیین نکرده است. به گفته این وکیل دادگستری شعبه بازپرسی قرار بازداشت کیخسروی و شعله سعدی را به ترتیب به ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان تبدیل کرده. عنوان اتهامی این دو، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌ست که در هر دو پرونده مشترک است. پیشتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، اعتراض این دو به قرار بازداشتشان را رد کرده و تمدید قرار بازداشت آنان را تایید کرده بود. این دو، ۲۷ مرداد در جریان تجمع مسالمت‌آمیز در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و قرارداد دریای خزر در مقابل مجلس بازداشت شدند.