تشخیص قاضی، مانع اجرای قانون جرم سیاسی؟

به دنبال تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی یک وکیل دادگستری از ایران که خواسته بود نامش فاش نشود به زمانه گفته بود قضات زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند.