خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گزارش کرد: دستمزد کارگران شهرداری لوشان طی هفت ماه گذشته پرداخت نشده است. شمار این کارگران که شهرداری لوشان از اسفند سال گذشته مطالبات مزدی‌شان را پرداخت نکرده، ۸۰ تن گزارش شده است. آنها گفته‌اند که پس از اعتراض‌شان به وضعیت کنونی، شهرداری تنها ۳۰۰ هزار تومان به هر یک از کارگران پرداخته که جوابگوی نیازهای آنان نیست. معاون شهردار لوشان هم مطالبات مزدی معوق کارگران را تائید کرده و آن را ناشی از «کمبود منابع مالی شهرداری» دانسته است. کارگران شهرداری لوشان گفته‌اند که در صورت عدم پرداخت مطالباتشان، تجمع خواهند کرد.